Privacy- en cookieverklaring
Bastion Hotelgroep

Download the privacy- en cookie verklaring

Datum: 21 december 2018
Dit is de privacy- en cookieverklaring voor de websites www.werkenbijbastionhotels.nl van Bastion Hotelgroep B.V. (hierna aangeduid als “Bastion”, “wij” of “ons”). Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vindt u meer bedrijfs- en contactinformatie. In deze privacy- en cookieverklaring wordt aan u uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en door ons ingeschakelde derde partijen) mogelijk privacygevoelige gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Bastion hecht er veel belang aan om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier te verwerken.

Bastion raadt u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de websites worden toegevoegd.
Algemene uitgangspunten

Bastion acht het van groot belang om op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens om te gaan. Daarom hanteert Bastion verschillende kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doet wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling van persoonsgegevens beperken. Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor uw gebruik van onze websites en de producten en diensten die u van ons afneemt, of het in behandeling nemen van sollicitaties.
 • Beveiligen van persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals uw recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe Bastion deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens zoals onderaan de verklaring vermeld.
Verwerking van uw persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze websites, laat u mogelijk persoonsgegevens achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten die u via de websites gebruikt. Hieronder leggen wij per functionaliteit aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Contact via de website

Indien u vragen of opmerkingen hebt over onze vacatures, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. U kunt op de website eenvoudig een contactformulier invullen.

Indien u gebruik maakt van het contactformulier, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. U wordt daarom verzocht om in het contactformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Uw vraag of verzoek (optioneel)

U verleent ons toestemming om deze gegevens te verwerken, anderzijds is het ook mogelijk dat wij de vraag zien als voorbereiding op de (arbeids)overeenkomst. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Mogelijk verzoekt onze medewerker u om aanvullende gegevens te verstrekken als dit nodig is om uw vraag te kunnen afhandelen. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Job alerts

Op de website kunt u, als (mogelijke) sollicitant, uzelf aanmelden voor onze maandelijkse job alerts. Via onze job alerts houden wij u door middel van gepersonaliseerde e-mails op de hoogte van vacatures die u interessant kunnen zijn. Als u zich wilt aanmelden voor onze job alerts, slaan wij uw e-mailadres op zodat wij u de alerts kunnen toesturen. Ook registreren wij het tijdstip op waarop u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld. Bastion moet namelijk kunnen aantonen dat u zichzelf hebt aangemeld en dat uw gegevens niet op een andere manier zijn verkregen. Tevens zullen wij uw voorkeuren opslaan voor de vacatures die u van ons wilt ontvangen: het dienstverband, de verschillende locaties en de functiegroepen.

Wij zullen deze gegevens verwerken op basis van de (toekomstige) (arbeids)overeenkomst die u mogelijk met ons wilt sluiten. Onderaan iedere job alert van Bastion vindt u een knop waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Zodra u zich afmeldt voor de job alerts, worden uw opgegeven persoonsgegevens en het tijdstip van aanmelding uit onze database verwijderd. Vanaf dat moment ontvangt u géén job alerts meer van Bastion. Opnieuw inschrijven voor de job alerts, is uiteraard altijd mogelijk.

Solliciteren

Op de website vindt u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren op een (vaste) functie of voor een stage. Wanneer u bij ons solliciteert, vragen wij u verschillende persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die door u worden verstrekt, zullen wij verwerken op basis van de (toekomstige) overeenkomst die u mogelijk met ons wilt sluiten. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig bewaren. Wij bewaren uw gegevens tot 6 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, indien u ons geen toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen wij uw gegevens bewaren voor de duur van één jaar na afronding van de sollicitatieprocedure. Voor het solliciteren op een functie of stage dient u de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

 • Personalia
 • Adres en contactgegevens
 • Geboortegegevens
 • Nationaliteit
 • Curriculum Vitae
 • Pasfoto (optioneel)
 • Eventuele andere door u aan ons verstrekte gegevens

Cookies

Bastion maakt gebruik van cookies. Ook door derden worden cookies geplaatst als u onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen, kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres.

Soorten cookies

Indien u onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Indien u bijvoorbeeld een bepaalde taal op onze website selecteert, wordt deze voorkeur door Bastion opgeslagen in een cookie zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw dezelfde voorkeur hoeft door te geven.
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan Bastion bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt Bastion vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.

Geplaatste cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond over het gebruik van cookies. Indien u op “akkoord” klikt in de banner, geeft u ons toestemming om de onderstaande cookies te plaatsen:


Aanbieder
Naam van de cookie Soort cookie
Google Google Analytics Analytische cookie

Wij hebben geen volledige controle over hetgeen de bovenstaande partijen zelf met de persoonsgegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen persoonsgegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Mogelijk worden er door Google gegevens opgeslagen in de Verenigde Staten. Dit is toegestaan op basis van de verwerkersovereenkomst die Bastion met Google heeft gesloten op basis van het Privacy Shield.
In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies. Houd er daarnaast rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Beveiliging

Bastion vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Om die reden bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kunt u in de meeste internetbrowsers herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om uw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken nemen wij passende maatregelen om uw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Zo werken wij met doelgebonden toegangsbeperkingen en is er controle op de toegekende bevoegdheden van onze medewerkers. 

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • U kunt de toestemming die u via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop u persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.
 • U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens.

U kunt zich rechtstreeks tot Bastion wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop Bastion met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Bastion u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Bastion u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Contact- en bedrijfsgegevens

Bastion Hotelgroep B.V.
Postbus 7024
3502 KA Utrecht
E-mail   privacy@bastionhotels.nl
Telefoonnummer +31 (0)30 267 16 16
KvK-nummer  56613547
BTW-nummer  NL804546654B01