PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING, BASTION HOTELGROEP B.V.

Via de website van Bastion Hotelgroep B.V. (hierna: “Bastion”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bastion acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
- proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht    persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1593610. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2016.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

- het verlenen van toegang tot de websites www.werkenbijbastionhotels.nl 
- het reserveren van een hotelkamer via de website of versturen van een sollicitatie;
- het aanvragen van een gastenkaart/company card en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
- het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Solliciteren
Via onze website heeft u de mogelijkheid te solliciteren. Bij het solliciteren zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij het solliciteren invult worden bewaard zolang het nodig is om uw sollicitatie af te ronden.

Bij het solliciteren vragen wij u om de volgende gegevens:
- voor- en achternaam
- geslacht
- adres
- burgelijke staat
- Land
- e-mailadres
- telefoonnummer
- nationaliteit
- rijbewijs
- opleiding
- CV
- pasfoto
- beschikbaarheid
- motivatie
- hoe je ons gevonden hebt
- Geboortedatum en geboorteplaats

Bovenstaande gegevens worden beveiligd opgeslagen. Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw sollicitatie kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):
- voor- en achternaam
- geslacht
- adres
- e-mailadres
- telefoonnummer (optioneel)
- fax (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (uw unieke adres op het internet) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op ‘accepteren’ te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. U kunt de cookie-instellingen altijd aanpassen in uw browser.

Google Analytics en Facebook
Indien u hier toestemming voor geeft maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. Door de analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, is het mogelijk onze diensten te optimaliseren en aan u relevante informatie en aanbiedingen weer te geven die persoonlijk op u zijn afgestemd.

Voor het gebruik van deze social media plugins worden cookies van Facebook geplaatst. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en uw IP-adres.

Wij hebben geen controle op wat deze partijen met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen, zie graag de privacy policy van deze partijen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

- logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
- automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
- encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
- beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
- doelgebonden toegangsbeperkingen;
- controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u een sollicitatie of een contactformulier via onze website heeft ingevuld, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens via het contactformulier) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website, door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)30 267 16 16 of per post door uw vraag te sturen naar: Postbus 7024, 3502 KA Utrecht.